Тринадесети годишен конкурс

Ideal Standard Баня на годината 2016

Начало Категории Оазис сред работната среда -  санитарните помещения в офиси клас „А“

Оазис сред работната среда -  санитарните помещения в офиси клас „А“

С тази категория искаме да поставим нов акцент пред дизайнерите и да Ви предизвикаме да създадете проект с оригинален интериор и функционално разпределение на пространството в санитарните помещения в офисите.

След като заявихме мисията си да помагаме на хората за красиво използване на пространството в дома, сега искаме да обърнем специално внимание на офис сградите и санитарните помещения в тях. 

Целта на проекта „Оазис сред работната среда“ е да покаже как по-ефективно може да се решат санитарните възли в офис сгради клас „А“. Фаталната комбинация от различните фактори, които обуславят този тип пространства, поставят дизайнерите пред нелеки задачи за решаване.
Нуждата от влагане на висококачествени строителни материали; светла височина на етажите        не по-малко от 2.70м.; осигуряване на висок процент енерго и водо-ефективност,и не на последно място уникален и функционален дизайн, превръщат задачата в малък филм на ужасите.

При решенията трябва да се представят функционални схеми, включващи в себе си разделения на помещенията за мъже и жени. Всяко трябва да бъде с не по-малко от 4 кабинки (4 тоалетни за жените и 2 тоалетни за мъжете + 2 писоара) и да има кабинка за хора в неравностойно положение. От голямо значение е и преддверието към тоалетните, характеризиращо високият клас на офис-сградата.

Съдържание на проекта:

 • Проект за изграждане на санитарен възел в офис сграда клас „А“ с продукти на Ideal Standard
 • 2D план и 3D визуализация на проекта. Вижте изискванията към размера на изображенията
 • Спецификация на използваните продукти
 • Обосновка на пространственото разположение, функционалността и водната ефективност чрез текст в PDF формат
   

Критерии за оценка

 • Оригинален интериорен дизайн
 • Използване на продуктите на Ideal Standard
 • Постигната максимална функционалност и организация на пространството
 • Аргументация на използваните продукти и елементите на дизайна
 • Реализируемост

Членовете на журито оценяват анонимно проектите по горните критерии чрез он-лайн гласуване независимо един от друг. Трите проекта, събрали най-много точки от това гласуване,  ще бъдат представени от техните автори на живо на финалното събитие на конкурса.  Журито ще излъчи победител измежду трите проекта, като авторът му ще получи наградата в тази категория.