Тринадесети годишен конкурс

Ideal Standard Баня на годината 2016